Miksi koira ja kissa ovat vihollisia

原文

Ukolla ja akalla oli kultasormus. Se oli onnen sormus. Sen omistajan ei tarvinnut koskaan kärsiä puutetta. Mutta ukko ja akka eivät lainkaan tienneet, että sormus heitä niin hyvillä päivillä piti. Ja niinpä he kerran myyvät sen aivan pienestä summasta. Tuskin sormus oli mennyt, kun he alkoivat köyhtymistään köyhtyä. Lopulta he eivät enää tienneet mistä saada ruokaa. Heillä oli myös koira ja kissa. Ja nekin tietysti joutuivat näkemään nälkää samoin kuin isäntäväkikin. Silloin koira ja kissa alkoivat neuvotella, miten sormus saataisin takaisin. Se ei ole helppoa, sanoi kissa, Sormus on lippaassa, jota ei kukaan osaa avata. Sinä saat pyydystää rotan, sanoi koira. Rotta voi nakertaa lippaaseen reiän ja hakea sormuksen. Kissan mielestä neuvo oli hyvä. Se pyydysti rotan. Sitten ne lähtivät kolmisin kulkemaan taloon, jossa lipas ja sormus olivat. Kuinka ollakaan, ne tulivat suurelle Virralle. Kissa ei osannut uida, ja niin piti koiran uida ylitse kissa ja rotta selässään. Hankalaa se oli, mutta kyllä sentään selvittiin. Vihdoin oltiin perillä.

解释

Miksi koira ja kissa ovat vihollisia

文中形式 词典形式 语法 释义
vihollisia vihollinen n.PART.SG 敌人

Ukolla ja akalla oli kultasormus.

文中形式 词典形式 语法 释义
ukolla ukko n.ADE.SG 老年男性
akalla akka n.ADE.SG 老年女性
kultasormus kultasormus n.NOM.SG 金戒指
kulta n.

Se oli onnen sormus.

文中形式 词典形式 语法 释义
onnen onni n.GEN.SG 幸福,幸运
sormus sormus n.NOM.SG 戒指

Sen omistajan ei tarvinnut koskaan kärsiä puutetta.

文中形式 词典形式 语法 释义
omistajan omistaja n.GEN.SG 所有者
tarvinnut tarvita v.PTCP.PASS.PST 需要
koskaan koskaan adv. ever, never
kärsiä kärsiä v.INF 承受
puutetta puute n.PART.SG 贫困,缺乏

Mutta ukko ja akka eivät lainkaan tienneet, että sormus heitä niin hyvillä päivillä piti.

文中形式 词典形式 语法 释义
mutta mutta conj. 但是
lainkaan lainkaan adv. at all
tienneet tietää v.PST.CONN.PL 知道
että että conj. 引导从句
hettä he pron.3PL.PART 他们
niin niin adv. so, then
piti pitää v.3SG.PST keep, hold

Ja niinpä he kerran myyvät sen aivan pienestä summasta.

文中形式 词典形式 语法 释义
kerran kerran adv. once
myyvät myydä v.3PL.PST
aivan aivan adv. very
pienestä pieni adj.ELA.SG
summasta summa n.ELA.SG 金额

Tuskin sormus oli mennyt, kun he alkoivat köyhtymistään köyhtyä.

文中形式 词典形式 语法 释义
tuskin tuskin adv. hardly
mennyt mennä v.PTCP.PASS.PST go
kun kun conj. when
alkoivat alkaa v.3PL.PST begin
köyhä adj.
köyhtyä köyhtyä v.INF 变穷
köyhtymistään köyhtyminen n.PART.SG-3PL.POSS 变穷(动名词)